Dr Tim America

Per 1 februari 2019 heeft Tim America zijn Huisartsen-opleiding afgerond. Een feestelijke buluitreiking op 1 maart jongstleden aan de Huisartsopleiding VU heeft inmiddels plaatsgevonden. Dr America blijft in de praktijk werkzaam.

De huisarts-in-opleiding die hem opvolgt is Dhr Thijs van Rheenen .